Syafiq Fadeli's Channel

Loading...

29 October 2011

Siapa MANUSIA TERBAIK Menurut Hadith Rasulullah??? (For those who want to be the best, read this)

Manusia yang paling baik ialah yang paling baik ahklaknya.
Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak membaca dan memahami agamanya, paling taqwa kepada ALLAH, yang paling banyak melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, dan paling suka menyambung tali persaudaraan.
Manusia yang paling baik ialah yang paling banyak manfaatnya untuk sesama manusia. Manusia yang paling baik ialah manusia yang paling baik dalam membayar hutangnya. 
Manusia yang paling baik ialah manusia yang berhati tulus dan berlidah lurus.
Sahabat bertanya apa yang dimaksud berhati tulus ?
Rasul menjawab : hati yang taqwa, bersih tidak menyembunyikan dosa, tidak lalim dan tidak dengki.
Sesudah itu apa ?
Beliau menjawab, yang mengembangkan kehidupan dunia sambil tetap mencintai akhirat.
Ditanya lagi, sesudah itu apa ?
Rasul menjawab, mukmin dengan akhlaq yang baik.
Manusia yang paling baik ialah yang panjang usianya dan baik amalnya.

Yang paling baik diantara kamu ialah yang paling sederhana dalam dunia dan paling cinta kepada akhirat.
Yang paling baik diantata kamu adalah yang membela kepentingan keluarga selama tidak dalam dosa.
Yang paling baik diantara kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya.
Aku ( Rasul ) yang paling baik terhadap keluargaku, tidak akan memuliakan perempuan kecuali lelaki yang mulia, tidak merendahkan perempuan kecuali lelaki yang rendah pula.
Yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik terhadap isteri dan anak-anaknya.
Yang paling baik diantara kamu adalah yang selalu mempelajari Al’quran dan selalu mengajarkannya.
Yang paling baik diantara kamu adalah yang tidak meninggalkan akhirat karena dunianya dan tidak meninggalkan dunia karena akhiratnya dan tidak bergantung pada orang lain.
Yang paling baik diantara kamu ialah orang yang kalau kamu pandang mengingatkanmu kepada ALLAH, yang pembicaraannya menambah ilmu dan yang amalnya mengantarkanmu kepada akhirat.

Yang paling baik diantara ummatKu ialah orang yang bila engkau melihatnya engkau ingat kepada ALLAH.
Yang paling jahat diantara ummatKu ialah yang berjalan kesana kemari menyebarkan fitnah, mengadu domba orang yang saling mengasihi, berbuat kejam, menganggu orang tanpa tanggung jawab.
Yang paling baik diantara ummatKu ialah yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain ALLAH dan Aku adalah Rasulullah, yang apabila berbuat baik merasa bahagia,bila berbuat salah meminta maaf.
Yang paling jahat diantara ummatKu ialah yang lahir dan tumbuh besar ditengah kemewahan, lalu perhatiannya hanyalah macam-macam makanan, pakaian dan menyombongkan diri dalam pembicaraan.
Yang paling baik diantara ummatKu ialah para ulamanya.
Yang paling baik diantara ulamanya adalah yang paling penyanyang diantara mereka.
Ketahuilah, ALLAH akan mengampuni empat puluh orang alim sebelum mengampuni satu dosa orang jahil.
Yang paling baik diantara ummatKu adalah yang berdo’a sambil membawa manusia kepada kecintaan kepada-Nya.
Yang paling baik diantara orang islam ialah mereka yang orang lain selamat dari gangguan lidah dan tangannya.

Amal yang baik engkau tinggalkan dunia dalam keadaan lidahmua basah karena berzikir kepadaNya.
Amal yang paling baik adalah beriman pada ALLAH, kemudian berjihad, kemudian haji yang mabrur, cinta karena ALLAH, benci karena ALLAH, sholat pada waktunya dan berbuat baik pada orang tua, ilmu karena ALLAH.
Ilmu akan bermanfaat bersamamu dengan amalmu, baik amal itu sedikit maupun banyak.
Bekerja mencari nafkah secara halal, engkau masukan rasa bahagia kedalam hati saudaramu yang mukmin, engkau bayarkan hutangnya, engkau berikan dia makanan.
Amal yang paling utama iman pada ALLAH dan mencintai manusia.
Iman yang paling utama, engkau mencintai dan membenci karena ALLAH, engkau gerakan lidahmu untuk berzikir, engkau mencintai manusia seperti mencintai diri sendiri.
Engkau benci sesuatu menimpa manusia seperti engkau benci hal itu menimpa dirimu sendiri.
Engkau berkata baik atau diam.

No comments: